6

İSA MESİH'İ ŞİMDİ İMAN İLE DUA EDEREK YAŞAMINIZA ALABİLİRSİNİZ

 

(Dua Tanrı ile konuşmaktır)

Tanrı sizin yüreğinizi biliyor ve sizin davranışlarınıza, sözlerinizden daha fazla önem veriyor. Aşağıdaki dua, öneri niteliğinde İsa Mesih'i yaşamınıza çağırmanız için bir iman duasıdır.

 

"Rab İsa, sana ihtiyacım var. Günahlarımdan ötürü çarmıhta öldüğün için sana şükrederim. Sana yüreğimin kapısını açarak, seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp, bana sonsuz yaşam verdiğin için sana teşekkür ederim. Hayatımın yönetimini benden al ve beni istediğin gibi bir kişi yap."

Bu dua kalbinizin arzusunu dile getiriyor mu?

Eğer dile getiriyorsa şimdi hemen bu şekilde bir dua ile İSA MESIH'i yaşamınıza çağırabilirsiniz. İsa Mesih söz verdiği gibi hemen yaşamınıza
gelecektir.

 


İsa Mesih'in yaşamınızda olduğunu nasıl bilebilirsiniz?

Dua ettiğinizde gerçekten İSA MESİH'i yaşamınıza kabul ettiniz mi? İsa Mesih Esinleme 3:20'de verdiği söze göre sizinle dostluk kurmak amacı ile yüreğinizin kapısına geldiğinde, şimdi nerede? İsa yaşamınıza geleceğini söylüyor. Eğer O söylüyorsa yalan olabilir mi? İsa'nin yaşamınıza gelmesi konusunda neye dayanarak duanızın cevaplandığını söylüyorsunuz? (Tanrı'nın kendisine ve sözünün güvenilirliğine dayanarak! Başka bir deyişle, Tanrı verdiği sözünü mutlaka tutar.)

 


Kutsal Kitap İsa'yı kabul eden herkese yaşam sözü veriyor.

 

"Tanrı'nın tanıklığı da size sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam O'nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunmayanda sonsuz yaşam yoktur. Ben bunları Tanrı'nın Oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım." (1. Yuhanna 5:11-13)

İsa Mesih'in yaşamınızda olduğu ve sizi hiçbir zaman terketmeyeceği konusunda Tanrı'ya sürekli olarak teşekkür edin.

 

"Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam." (İbraniler 13:5)

O'nun sözünün doğrultusunda Mesih'in sizde yaşadığını ve daha O'nu davet ettiğiniz anda size sonsuz yaşam verdiğini bilebilirsiniz.

Unutmayalım ki, Tanrı bizi hiçbir zaman aldatmaz.

Önemli bir uyarı......

 


DUYGULARA BAĞLI KALMAYIN

Mesih'e inanmış olan kişi Tanrı'nın Kendisine ve Sözüne iman (Güven) etmelidir. Aşağıdaki kamyonet örneği Gerçek (Tanrı ve Sözü), İman
(Tanrı'ya ve Sözüne güvenimiz) ve Duygu (iman ve Söz dinlerliğimizin sonucu) arasındaki ilişkiyi simgelemektedir. (Yuhanna 14:21)

 

Kamyonet arkasındaki ek kasa olmaksızında gidebilir. Ama ek kasa ile kamyoneti sürmek her halde düşünülemez bile. Bu örnekte olduğu gibi
Mesih'teki kişinin durumu da böyledir. Duyguları ile harekete kalkışması ek kasa ile kamyoneti sürmeye benzer. Mesih'teki kişi tamamen Tanrı'ya
ve O'nun sözüne güvenmelidir.

 

İsa Mesih'i kabul etti iseniz;...