7

  • Yazdır
ŞİMDİ İSA MESİH'İ KABUL ETTİNİZ.

 

Bunun Sonucunda

1. İsa yaşamınıza geldi. (Esinleme 3:20 ve Koloseliler 1:27)

2. Günahlarınız bağışlandı. (Koloseliler 1:14 2:13)

3. Tanrı'nın çocuğu oldunuz. (Yuhanna 1:12) Yani o denli yakın bir sevgi bağı ile yakınlaştınız ki...!

4. Sonsuz Yaşamı elde ettiniz. (Yuhanna 5:24)

5. Tanrı'nın sizin için oluşturduğu serüven dolu bir yaşama başladınız. (Yuhanna 10:10; II. Korintiler 5:17; 1. Selanikliler 5:18)

Bu durumda İsa Mesih'i kabul etmekten daha güzel bir şey olabilir mi?

Tanrı'ya bizim için yaptıklarından ötürü şimdi bir kısa dua ile teşekkür sunmak ister misinz?

O'na hamd etmekle aynı zamanda imanınızı açıklamış olursunuz.


İSA MESİH'TE OLGUNLAŞMANIZ İÇİN ÖNERİLER

Ruhta olgunlaşma İsa Mesih'e sürekli olarak tam bir güvenin sonucudur.

"İmanla aklanan insan yaşayacaktır." (Galatyalılar 3:11) İman yaşamı, sizin yaşamınızın her ayrıntısında günbegün artara, Rab'be güvenmenizi ve aşağıdakileri daha düzenli bir biçimde izlemenizi sağlayacaktır.

1. Hergün Rab'be dua edin. (Yuhanna 15:7)

2. Rab'bin Sözünü hergün okuyun. (Elç. İşi. 17:11) (Mümkünse Müjde'nin Yuhanna bölümünden başlayın)

3. Tanrı'ya her an boyun eğin. (Yuhanna 14:21)

4. Sözleriniz ve yaşantınızla İSA MESİH için tanıklıkta bulunun. (Matta 4:19 Yuhanna 15:8)

5. Yaşamınızın tüm ayrıntılarında Tanrı'ya güvenin (1. Petrus 5:7)

6. Kutsal Ruh'un sizi yönetimi altında tutmasına, günlük yaşantınız ve tanıklığınızda sizi güçlendirmesine izin verin. (Galatyalılar 5:16-17 Elç. İşl. 1:8)


İYİ BİR TOPLULUĞA KATILIN

Tanrı sözü, kiliseleri ihmal etmememiz konusunda bizi uyarmaktadır. "Bir araya gelmekten vazgeçmeyelim." (İbraniler 10:25b)
Birçok odun bir arada güzel bir şekilde yanar, ama tek bir odun parçasının ateşi hemen sönüverir. İşte bizim diğer imanlılarla olan ilişkimiz de böyledir.

Eğer Rab'bi kabul etmiş ama henüz bir topluluğa katılmıyorsanız, çağrılmak için beklemeyin. Bu sorumluluğu kendiniz yüklenin. En yakınınızda tanıdığınız ve müjdeyi paylaşan bir Mesih inanlısına katılabileceğiniz topluluğu sorun.

Bu topluluk İsa Mesih'in yüceltildiği O'nun sözünün vaaz edildiği bir topluluksa hiç kuşku duymadan sürekli katılmaya kararlı olun...

EĞER BU OKUDUKLARINIZ SİZİN İÇİN ANLAMLI VE SİZE YARDIMCI OLDUYSA LÜTFEN BİR BAŞKASI İLE PAYLAŞIN!


Sanal Kilise'de Türkiye'deki "Bazı Kiliseler" düğmesine tıklayarak size en yakın topluluğu bulabileceksiniz. İsa Mesih'i kabul etti iseniz bizlere mutlaka bildirin. Bu harika haberi bizler ile paylaşmanızdan büyük bir sevinç duyacağız.