Yaşama Giden Yol 1

İnsan, kendisini yaratan Tanrı'yı tanımak, O'na hizmet etmek ve O'nu hoşnut etmek için yaratıldı.

Dünyada olduğu sürece bu amacı gerçekleştirmeye çalışmalı. Varoluş nedeni budur; durup dinlenmeden bu hedefe koşmalıdır.

Tanrı'ya giden dar yoldaki yolcu, hedefine ancak İlahi vahiy aracılığıyla varabilir. Merhametli olan Tanrı insanın yalın aklıyla keşfedemediğini öğrenebilmesi için ona bu vahyi vermiştir.

Bunu izleyen sayfalardaki satırlar, okuyucuyu bu dünyadaki yolculuğunda yaşama giden yola yöneltmek için Tanrı'nın vahyinden alınmış sözlerdir.

Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve O'nun varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu. (1)

İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. (2)

Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz. (3)

Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır. (4)

Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir. (5)

O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O'nu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi. Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.(6)

İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu: (7)

Tanrı, melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adama nişanlı olan bir kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, "Ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, selam! Rab seninledir" dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine 'en yüce Olan'ın Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir". Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki" dedi. Melek ona şöyle cevap verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın gücü senin üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek."(8)