Aydınlanmak İsteyenlere

Kutsal Kitap gerçeğini başkalarından
değil asıl kaynaktan öğrenerek

AYDINLANMAK
İSTEYENLERE

Banu Çelik ve Lütfi Ekinci

Türkiye'de bir çok kişiye "Kutsal Kitap" hakkında ne bildikleri sorulduğunda alınan cevapların çoğu ya yetersiz ya da yanlıştır. Çoğu insan da bu konuda bilgi edinmek bile istememektedir. Ne yazık ki, böyle kişiler kulaktan dolma bilgilerle yetinip bunlara inanmayı tercih ederler. Bu kitapçıktaki amacımız gerçekleri başkalarından değil, asıl kaynağından öğrenmek isteyenlere yardımcı olmaktır.

Bu çalışma sonunda göreceğiniz gibi Kutsal Kitap ne birkaç din adamının değiştirdiği, ne de sizin bildiğiniz bir din kitabıdır. Tersine, Tanrı Sözü'dür. O'nun varlığının, insana duyduğu sevgi-sinin ve lütfunun yazılı açıklanışıdır. Çalışmamız ilerledikçe Tanrı'nın insanla ilişki kurma tasarısının nasıl ta başlangıçtan günümüze kadar kusursuz bir sırayla açıklandığını göreceksiniz. Şimdi sizlere bu Kutsal Yazılar hakkında biraz da olsa bilgi vererek var olan ön yargıları ortadan kaldırmaya çalışalım.


İçindekiler

Kutsal Kitap'ın İçeriği

Eski Antlaşma'ya Giriş
Tekvin (Yaratılış)
Çıkış - Levililer - Sayılar - Tesniye

Yeşu - Hakimler - Rut

I. Samuel - II Samuel

I. Krallar - II. Krallar - I. Tarihler - II. Tarihler - Ezra - Nehemya - Ester


Şiirsel Yazılara Giriş Eyüp
Mezmurlar (Zebur)

Süleyman'ın Özdeyişleri

Vaiz

Neşideler Neşidesi (Ezgiler Ezgisi)


Peygamber Yazıları 1

Peygamber Yazıları 2

Eski Antlaşma'nın Mesajı

Yeni Antlaşma'ya Giriş (İncil)

Matta
Markos

Luka

Yuhanna


Neden Dört İncil?

Elçilerin İşleri

Mektuplar

Pavlus'un kiliselere yazdığı mektuplar
Pavlus'un kişilere yazdığı mektuplar

Diğer mektuplar


Esinleme (Vahiye)

Yeni Antlaşma'nın Mesajı