2. Tanrının Sözü ile Yaşamak!

İlk önce Elçiler 20:32 ayeti ezberleyin.

Derin Düşünmek Elçiler 20:32

Tanrı'nın Sözü nasıl işler yapabilir ?

____________________________________________________________________________________________

 

Kutsal Kitap niye ‘lüftunu bildiren söz' olarak tanınıyor ?

____________________________________________________________________________________________

 

“…Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lüftunu bildiren söze emanet ediyorum…”

1. Kutsal Kitabı nasıl karşılamalıyız ? 1.Selanikler 2:13

____________________________________________________________________________________________

2. İsa Tanrı'nın Sözüne ne diyordu ? Yuhanna 17:17

____________________________________________________________________________________________

3. Ezra Tanrı'nın Sözüne nasıl bir tavır koydu ? Ezra 7:10

____________________________________________________________________________________________

4. Sizi Tanrı'nın Sözü ile yaşamaya yardım eden şey nedir?

Yeşu 1:8 ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

“…sizi ruhça geliştirecek ve… mirasa kavuşturacak güçtedir…”

5. Mezmur 19:7 ,8 ayetleri okurken bu tabloyu doldurun.

Ayet

Tanrı Sözü Niteliği

Tanrı Sözü Hizmeti

7

 

 

7

 

 

8

 

 

8

 

 

 

6. Tanrı Kendi Sözlerine nasıl bir tavır koyordur ? İşaya 55:10,11

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

7. Tanrı'nın Sözü sizin hayatınızı nasıl etkiliyor ? 2. Timoteyus 3:16

____________________________________________________________________________________________

8. Tanrı'nın sözü hayatınıda neler yapabilir ? İbraniler 4:12

____________________________________________________________________________________________

 

9. Tanrı'nın sözünda kaldıkça nasıl sonuç elde ediyoruz ?

Yuhanna 8:31 -32 _____________________________________________________________________________

Yuhanna 15:7 ________________________________________________________________________________

 

Ezberleme Elçiler 20:32

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Uygulama Elçiler 20:32

Sizin hayatınızda Tanrı Sözüne yeterince zaman ayırıyor musunuz ?

________________________________________________________

Bu konuda hayatınızda nasıl bir plan yapabilirsiniz ?

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________