3. Kutsal Ruhun Yönetiminde Yaşamak!

İlk önce Romalı 8:14 ayeti ezberleyin.

Derin Düşünmek Romalı 8:14

Kim yönetiliyor ? _________________________________________

Kim yöneltiyor ? __________________________________________

Yöneltilmek ne demek ? _________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

“… Tanrı'nın Ruhuyla Yöneltilenlerin Hepsi … ”

1. Kutsal Ruh'un başka isimleri nelerdir ? Romalı 8:9

____________________________________________________________________________________________

 

2. Kutsal Ruh kimi yüceltiyor ? Yuhanna 16:13 -14

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

3. Kutsal Ruh'a sizin davranışınız nasıl olmalı ? Galatya 5:16

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

4. Kutsal Ruh'u izleyen yaşam yaşamak için ne yapmanız gerekir ?

Romalı 8:5

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

5. İsa Mesih öğrencilerine Kutsal Ruh'un işleri konusunda ne öğretmiştir ? Yuhanna 14:26

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

6. Kutsal Ruh sizin için ne yapıyor ? 1. Korintliler 2:12

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

7. Dua konusunda Ruh'un rolü nelerdir? Romalı 8:26

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

“ … Tanrı'nın Oğullarıdır …”

8. Tanrı'nın çocuklarının hepsinde Kutsal Ruh var mı ? Galatya 4:6

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

9. Kutsal Ruh nasıl sizin Tanrı'nın çocuğu olduğunuzu anlamanıza yardım ediyor ? Romalı 8:16

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

10. Kutsal Ruh'un içinide olmasıyla hayatınız nasıl etlilenmelidir ?

1. Korintliler 6:19 -20

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

Ezberleme Romalı 8:14

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Uygulama Romalı 8:14

Siz Tanrı'nın çocuğu oldunuz. Biraz sesiz durup sizi Kutsal Ruh aracılığıyla yönelten, teselli eden, öğreten Tanrı'ya şükür ederek dua ediniz.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________