4. İman'a Dayanarak Yaşamak

İlk önce 2.Korint 5:7 ayeti ezberleyin.

Derin Düşünmek 2.Korint 5:7

Gözle görülene dayanarak yaşamak ne demek? _______________________________________________________

________________________________________________________

 

İmana dayanarak yaşamak ne demek? _______________________________________________________________

________________________________________________________

  “… İmana dayanarak yaşarız … ”

 

1. İman niçin gerekiyor ? İbraniler 11:6

____________________________________________________________________________________________

 

2. İman nasıl nasıl oluyor ve büyüyor ? Romalı 10:17

____________________________________________________________________________________________

 

3. Pavlus, onun imanını ___________________________________ üzerine koymuştur. Elçiler 27:25

 

4. Sizin imanınıza neyin izlemesi gerekir ?

Yakup 2:17 __________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

İbraniler 6:12 _________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

5. İbrahim Tanrı'nın vaadine nasıl bir tepki göstermiştir ?

Romalı 4:20 -21

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

6. Denemelerle karşılaştığınız zaman niçin sevinçli olmalısınız ?

Yakup 1:2 -4

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

“ … Görülene Dayanarak Değil …”

 

7. 2.Korint 4:18 okuyup görülenler ile görülmeyenleri karşılaştırın.

____________________________________________________________________________________________

 

8. Görülene dayanarak yaşadığımızda nasıl bir sonuca varacağız ?

Yeremya 17:5 -6

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

9. Siz İsa Mesih'i görmediğiniz halde ne yapabilirsiniz ?

1.Petrus 1:8

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

Ezberleme 2.Korint 5:7

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

 

Uygulama 2.Korint 5:7

Sizin hayatınızda görülene dayanarak yaşadığınız bir alan yazınız.

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

Siz bu alanda nasıl imana dayanarak yaşamayı deneyebilirsiniz ?

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________