5. Sevgiye dayanarak Yaşamak

İlk önce 1.Yuhanna 4:11 ayeti ezberleyin.

Derin Düşünmek 1.Yuhanna 4:11

Biz kimleri sevmeye borçluyuz ?

________________________________________________________

Niçin siz sevmeye borçlusunuz ? ___________________________________________________________________

________________________________________________________

Sevgi nedir ? _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

“… Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre … ”

•  Sevginin kaynağı nedir ? 1.Yuhanna 4:7

____________________________________________________________________________________________

 

•  Tanrı kimi seviyor ? Yuhanna 3:16

____________________________________________________________________________________________

 

•  Tanrı'nın sevgisini açıklayınız.

____________________________________________________________________________________________

 

•  Romalı 5:8 ayeti Tanrı'nın sevgisi hakkında bize neler daha açıklıyor ?

____________________________________________________________________________________________

 

•  Sizi Tanr sevgisinden ayrmaya yetmeyecek şeyleri sralaynz. Romal 8:38 ,39

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

   

“ … Biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz …”

6. Matta 22:37 -39 ayetinde Mesih'in vurguladığı iki buyruk nedir ?

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

7. Mesih'in yeni buyruk nedir ? Yuhanna 13:34

____________________________________________________________________________________________

 

8. Sizin sevginizin hangi düzeye kadar yetişmesi gerekir ?

Matta 5:44

____________________________________________________________________________________________

 

9. 1.Korint 13:4 -7 ayetine göre size göre en önemli olan sevgiin dört karekterini yazınız.

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

10. Nasıl sevmeliyiz ? 1.Yuhanna 3:18

____________________________________________________________________________________________

 

Tanrı Sevgisi

 

                                İmanlı

 

Diğer İnsanlar

Ezberleme 1.Yuhanna 4:11

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

Uygulama 1.Yuhanna 4:11

Sizin hayatınızda sevginizi göstermeniz gereken kişiler kimlerdir ?

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 

Bu kişilere sevgiyi göstermek için ne yapabilirsiniz ?

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________