9. Süleyman'ın Özdeyişleri

Süleyman'ın Özdeyişleri

Süleyman'ın Özdeyişleri, Davut'un oğlu Kral Süleyman tarafından yazılmıştır. Bu kitapçık yaşlı adamın gençlere öğütleri niteliğindedir. Hikmet ve hikmetsizlik, adalet ve adaletsizlik, dürüstlük ve hilekarlık, çalışkanlık ve tembellik, incelik ve kabalık konularında yapmaları gerekeni öğütleyerek tersi durumlarda başlarına gelecekler hakkında onları uyarır. Örneğin:

"RAB korkusu bilgeliğin başlangıcıdır.
Bilgi Kutsal Olan'ı tanımaktır…
Bütün yüreğinle Tanrı'ya güven,
Bildiklerine güvenme sen.
Yaptığın her işte RAB'bi an,
o da senin işlerini yoluna koyar." (Süleyman'ın Özdeyişler 9:10,5-6)