3 Eski Ahit'in Kendi Kendisini Kanıtlaması

3. Eski Ahit'in Kendi Kendisini Kanıtlaması

Tanrımız nasıl bir Tanrı'dır?

Devamlı fikir değiştiren keyfi tutumlu biri mi, yoksa sözüne ve Kendisine güvenilen en üstün Varlık mıdır?

Bu soruların yanıtını ilk etapta eski kitaplardan arayalım.

Eski Ahit'te Tanrı'nın çok önemli bir sıfatı olan değişmezlik ilkesini görürüz:

"Çünkü ben RAB, ben değişmem." (Tevrat: Malaki 3:6)

Öyleyse kutsal kitaplarda Tanrı'nın Sözü'nün değişmeyeceğini veya değiştirilemeyeceğini defalarca bulmak hiç de şaşırtıcı değildir.

Eski Ahit'i okumaya devam edelim: "...tüm buyrukları kesindir, ebediyen geçerlidir, doğruluğa ve gerçeğe uygundur." (Zebur: Mezmur 111:7-8)

"Çoktan beri şahadetlerinden bildim ki, sen onları ebediyen kurdun."(Zebur: Mezmur 119:152)

"Sözünün topu hakikattir; ve her adaletli hükmün ebedidir." (Zebur: Mezmur 119:160)