5 Kur'an'ın Kutsal Kitap Hakkındaki Tanıklığı

5. Kur'an'ın Kutsal Kitap Hakkındaki Tanıklığı

Daha önce gördüğümüz gibi, Tanrı ve O'nun Sözü değişmez. Yukarıdaki ayetlerinin ışığında, Kur'an 'ın tıpkı Eski Ahit ve Yeni Ahit gibi, bu konu hakkında aynı şeyi söylemesi gerekir.

Eğer bu konu hakkında Kur'an başka bir şey söyleseydi, doğru olamazdı.

Şimdi, Kur'an 'ın Tanrı'nın Sözü'nün değişip değişmediği hakkındaki tanıklığını yorumsuz olarak aktaralım.

Zaten bu sözlerin ne demek istediğini okuyarak kolayca anlayabiliriz.

      "Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur."
(Kur'an: En'am 6:115)

"Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin de kanunudur. Bizim
kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. (Kur'an:İsra 17:77)

"Allah'ın kelimeleri değişmez." (Kur'an: Yunus 10:64)

"Rabb'inin Kitabı'ndan sana vahyedileni oku; O'nun sözlerini değiştirecek
kimse yoktur." (Kur'an: Kehf 18:27)

"Allah'ın kanununu değiştirme(ğe imkân) bulamazsın. (Kur'an: Ahzab 33:62)

"Allah'ın kanununda bir değişme bulamazsın; Allah'ın kanununda bir sapma bulamazsın." (Kur'an: Fatır 35:43)