6 Tanrı'nın Kitab-ı Mukaddesi'ni Reddetmek Büyük Günahtır

6. Tanrı'nın Kitab-ı Mukaddesi'ni Reddetmek Büyük Günahtır

Kur'an 'a göre, Müslümanlar'ın Tanrı tarafından gönderilmiş olan Tevrat , Zebur ve İncil 'e tam anlamıyla iman etmeleri şarttır.

Bu konudaki en ufak bir inkâr Tanrı'yı reddetmek ve kâfirlik anlamına gelir.

      "Gerçekten Tevrat'ı biz indirdik, onda yol gösterme ve nur vardır... Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte kâfirler onlardır!"
(Kur'an: Maide 5:44)

"İncil sahipleri, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, yoldan çıkmışlardır." ( Kur'an: Maide 5:47)

"Sana Kitabı hak ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı olarak indirdi. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil'i indirmişti. (Doğruyu ve eğriyi birbirinden) ayırdeden (Kitablar)ı da indirdi.

Allah'ın ayetlerini inkâr edenler için mutlaka çetin bir azap vardır. Allah daima üstündür ve öç alandır." (Kur'an: Al-İmran 3:3-4)

Eğer Tevrat ve İncil , Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde gerçekten bozuk ve değiştirilmiş olsaydı,

Kur'an niçin Hıristiyan ve Yahudiler'e kendi öz kitaplarına yönelmelerini ve bütün problemlerini kendi kitaplarından halletmelerini tavsiye etsin?

Bu sorunun cevabını size bırakıyoruz .