8 Kur'an Yahudiler'i Yanlış Yorumlamakla Suçluyor

8. Kur'an Yahudiler'i Yanlış Yorumlamakla Suçluyor

Daha önce gördüğümüz gibi, Tevrat , Zebur ve İncil 'e göre Allah'ın Sözü değiştirilemez. Kur'an da bu fikre tamamen katılmaktadır.

Ayrıca Kur'an 'da İncil 'in ve Tevrat 'ın metinlerinin değiştirildiğini belirten hiçbir ayet yoktur! Bu konuda Kur'an 'ın anlamını çarpıtan bazı Türkçe meallerinden sakınmak gerekir.

Bu mealler Kur'an 'ın aslında bulunmayan bir sürü ilave yaparak Tevrat 'la İncil metnine iftira ediyor. Kur'an 'ın aslında İncil ya da Tevrat metninin değiştirildiğine dair tek bir ayet olmadığını önemle belirtiyoruz.

Gerçi Yahudiler, Tevrat 'ı yanlış yorumlamak ve kendi istedikleri doğrultusunda anlamlar çıkarmakla suçlanıyorlar ancak, Tevrat'tan bir tek harf bile değiştirilmiş olduğu iddia edilmiyor. Yapılan suçlama sadece yorumlama ile ilgilidir.

      "Onlardan bir grup var ki, Kitab'da olmayan bir şeyi, siz Kitab'dan sanasınız diye dillerini Kitab'a eğip büker (uydurdukları sözleri, vahiymiş gibi göstermek

      için kelimeleri dillerinde bükerek okur, onları, kitabın sözlerine benzetmeğe çalışır)lar ve: 'O Allah katındandır.' derler. Oysa o, Allah katından değildir.

      Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler."
(Kur'an: Al-i İmran 3:78)

"...onlar Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar, haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Ve çünkü onlar isyan etmişlerdi, haddi aşıyorlardı. Ama hepsi bir değildir. Kitab'lılar içinde, gece saatlerinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk da vardır." (Kur'an: Al-i İmran 3:112-113)

"Musa kavminden bir topluluk da var ki gerçeğe götürürler ve onunla adalet yaparlar." (Kur'an: A'raf 7:159)

Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi, bir kısım Yahudiler, Tevrat 'ın ayetlerini inkâr etmekle suçlanırken, diğer Yahudiler'in Tevrat 'a sadık kalmış oldukları açıkça bellidir.

Eğer Tevrat tahrif edilmiş olsa idi, Allah'a bağlılığını sürdüren bu grup var olamazdı.

Yani, o zamanda dahi, Kitab-ı Mukaddes değiştirilmemiş halde duruyordu. Kolaylıkla görülebilir ki, bazı Yahudiler'in ayetleri kendi çıkarlarına uygun olarak yorumlamalarına rağmen, Tanrı Sözü'nün hiçbir insan tarafından değiştirilemeyeceği Kur'an 'da açıkça belirtilmiştir.

İşin ilginç yanı, aynı konuda, İncil de Yahudiler'in yaramazlıklarından bahsetmesine karşın, bu Tanrı'nın güvenilirliğine gölge düşürmez:

"Peki, Yahudilerden bazıları güvenilmez çıktılarsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı'nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı? Kesinlikle hayır! Her insan yalancı olsa da, Tanrı'nın doğru olduğu bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi: 'Öyle ki, sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığın zaman davayı kazanasın.'" (İncil: Romalılar 3:3-4)