10 Hz. Muhammed Kitab-ı Mukaddes'i (Tevrat, Zebur, İncil) Kabul Ediyordu

10. Hz. Muhammed Kitab-ı Mukaddes'i (Tevrat, Zebur, İncil) Kabul Ediyordu

 

Aşağıdaki ayetlere göre, Hz. Muhammed ve tüm Müslümanlar Kutsal Kitap'ı tamamen kabul ediyorlardı.

      "Resul, Rabb'inden kendisine indirilene inandı, mü'minler de. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitablarına ve peygamberlerine inandı. 'Onun elçilerinden

      hiçbirini diğerinden ayırmayız.' (dediler). Ve dediler ki: 'İşittik, itaat ettik!'"
(Kur'an: Bakara 2:285)

"Kitab'ın hepsine inanırsınız." (Kur'an: Al-i İmran 3:119)

"De ki: 'Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilene; Musa'ya İsa'ya ve peygamberlere Rab'leri tarafından
verilene inandık; onlar arasında bir ayırım yapmayız, biz O'na teslim olanlarız.'" (Kur'an: Ali İmran 3:84)