11 Kutsal Kitap Hz. Muhammed'in Zamanında da Sapasağlam Mevcuttu

11. Kutsal Kitap Hz. Muhammed'in Zamanında da Sapasağlam Mevcuttu

Eğer bir kimse Kutsal Kitap 'ın değiştirildiğini iddia ediyorsa, bunun ne zaman olduğunu açıklamalıdır.

Kutsal Kitap 'ın değiştirildiğini iddia edenler, bunun ancak Kur'an' dan sonraki dönemlerde yapıldığını iddia edebilirler,

çünkü Kur'an 'da açıkça bellidir ki; İncil ve Tevrat' ın aslı Hz. Muhammed'in zamanında kaybolmamıştır. Bunu Kur'an 'daki şu ayetlerden anlıyoruz:

      "İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da dönüyorlar (verdiğin hükme razı olmuyorlar?)..."
(Kur'an: Maide 5:43)

"Yahudiler: 'Hıristiyanlar, bir temel üzerinde değiller,' dediler. Hıristiyanlar da: 'Yahudiler bir temel üzerinde değiller,' dediler. Oysa hepsi de Kitabı okuyorlar..." (Kur' an: Bakara 2:113)

"Eğer bilmiyorsanız zikir ehline (yani meseleyi bilen, eski Kitab sahiplerine) sorun. (Kur'an: Enbiya 21:7)

"Eğer sen, sana indirdiğimizden kuşkuda isen, senden önce Kitab okuyanlara sor... Ve sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma, yoksa ziyana
uğrayanlardan olursun." (Kur'an: Yunus 10:94-95)

"De ki: 'Doğru iseniz, Tevrat'ı getirip okuyun.'" (Kur'an: Al-i İmran 3:93)

"Bilmiyorsanız zikir ehline (bilen Kitab ehline) sorun." (Kur'an: Nahl 16:43)

Bu Kur'an ayetlerinden de anlaşılıyor ki, Tevrat ve İncil Hz. Muhammed'in zamanında bozulmamış durumdaydı.

Aksi halde Allah, Hz. Muhammed'e "Bir şüphen varsa, senden önce kitap okuyanlara sor" demezdi.

Hz. Muhammed'in tahrif edilmiş bir kitaba müracaat etmesinin ne demek olduğunu düşünmek gerekir.

Kur'an'ı inceledikçe, şu sonuçlar ortaya çıkıyor:

1. Kur'an , Kutsal Kitap 'ı tasdik etmek için gönderilmiştir.

2. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur.

3. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler kâfirlerdir.

4. Hz. Muhammed'in zamanında Kutsal Kitap sapasağlam mevcuttu.

5. Hz. Muhammed Kutsal Kitap' ın tümüne iman etmişti.

6. Allah aynı imanı tüm Müslümanlar'dan da istemişti.

Hiç kimse Kur'an 'a dayanarak, " Kitab-ı Mukaddes değiştirildi" diyemez. Kur'an 'a göre, böyle bir kişi hem yalancı, hem de kâfirdir.

Onların Allah'ın Sözü hakkında söyledikleri değersiz ve büyük günaha götüren çok yanlış sözlerdir.