13 Tanrı'nın Merhameti

13. Tanrı'nın Merhameti

İddiaya göre Allah'ın Kutsal Kitap 'ı ( Tevrat , Zebur ve İncil ) bozulmuş veya kaybolmuşsa, bu devirlerde yaşayan insanlar acaba nasıl yaşadılar?

Allah'ın vahiyleri bir devirde yok olursa, o devir insanlarının doğru yolda yürümesi imkânsız olur. Tarihte biliniyor ki;

  • Tevrat İ.Ö. 15. yüzyılda,
  • Zebur ( Mezmurlar ) İ.Ö. 10. yüzyılda,
  • Eski Ahit peygamberlerinin son kitabı ( Malaki ) İ.Ö. 4. yüzyılda,
  • İncil de İ.S. 1. yüzyılda vahyedilmiştir.

Eğer bu kitapların metni değiştirilmiş ya da vahyedilmesinden sonra tümüyle kaybolmuşsa ve tek geçerli kitap Kur'an ise, çok kısa dönemler hariç, 2.000 yılı aşkın bir müddet boyunca insanlar manevi bir karanlık içinde kalmış ve Allah en azından altı yüzyıllık bir dönemde ölen milyonlarca insanın karanlıkta kalmasına bilerek izin vermiş demektir.

Allah, vahiylerini bir asır bile tahriften koruyamamış olsaydı, ne kadar aciz ya da merhametsiz bir Tanrı olurdu!Halbuki, Allahımız böyle değildir.