14 Tevrat'tan

14. Tevrat'tan

 

"Yahve, acıyan, lütfeden, geç öfkelenen, sevgi ve güven dolu Tanrıdır. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını,kötülüklerini, günahlarını bağışlar..."
(Tevrat: Çıkış 34:6-7)

"Tanrınız RAB acıyan bir Tanrı'dır. Sizi bırakmaz, yok etmez ve atalarınıza içtiği ant uyarınca onlarla yaptığı antlaşmayı unutmaz." (Tevrat: Tesniye 4:31)

"Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RAB'dir. Sizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmayacak, terk etmeyecektir." (Tevrat:Tesniye 31:6)

İncil'den
      "Kurtarıcımız Tanrı... tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister."
(İncil: 1. Timoteyus 2:3-4)

"Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin
tövbeye gelmesini istiyor." (İncil: 2. Petrus 3:9)

"Çünkü Tanrı şöyle dedi: 'Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam.'" (İncil: İbraniler 13:5)