16 Eski Ahit: El Yazmaları'nın Tanıklığı (Tevrat, Zebur ve diğer Peygamberler)

16. Eski Ahit: El Yazmalarının Tanıklığı

(Tevrat, Zebur ve diğer Peygamberler)

39 Kitapçık veya Kısım Eski Ahit : İ.Ö. 425 civarında tamamlandı.

Eski Ahit İ.Ö. 1440-425 yılları arasında İbranice ve Aramice olarak kaydedilmiştir.

Günümüze kadar gelen birçok İbranice el yazması vardır.

Bu el yazmaları “Masoretik Metin” olarak bilinirler. Masorete (Mazorit)ler son derece özen göstererek Eski Ahit 'in metnini kontrol edip korumak görevini üstlenen bir Yahudi heyetti.

Aşağıda sıralanmış olan bu İbranice el yazmaları günümüzde de halen varlığını sürdürmektedir:

Kahire Kodeksi İ.S. 895 İngiliz Müzesi, Londra.
Peygamberlerin Kodeksi İ .S. 1008 Leningrad
Babylonicus Petropalitanus Kodeksi İ.S. 1008 Leningrad
İngiliz Müzesi Kodeksi, İ.S. 950 İngiliz Müzesi, Londra.
Samiriyelilerin Tevrat'ı İ.S. 100-200 Samiriye


Bütün bu eski metinleri karşılaştırdığımız zaman her şeyin aynı olduğunu görürüz; herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Tanrı'nın Sözleri sabit bir şekilde duruyor.