17 Lut Denizi Tomarları

17. Lut Denizi Tomarları

1947-1956 yılları arasında Lut Denizi etrafındaki mağaralarda birçok eski İbranice tomar bulundu.

Tomarların bulunduğu yer nedeniyle bu belgeler Lut Denizi Tomarları olarak adlandırıldı. Bu tomarlar 20.000'den fazla el yazması parça ve 100'den fazla Kutsal Kitap 'tan oluşmaktadır.

Bu muazzam kütüphane İ.S. 68 civarında Esseniler denilen bir tarikat tarafından kurulmuştur ve bu kütüphane Eski Ahit 'in büyük bir bölümünü içermektedir.

Esseniler, Ferisiler ve Sadukiler gibi yoldan çıkmış bir tarikat değil; Allah'a ve O'nun sözlerine bağlılıklarını sürdüren ve kutsal yazıları çok titiz olarak korumaya çalışan bir tarikattı.

Esseniler diğer tarikatlardan uzak dururlardı ve zamanlarının yarısını da kutsal yazıların el yazmalarıyla çoğaltılmasına ayırırlardı.

Bu nüshaların yazılması İ.Ö. üçüncü yüzyıl ile İ.S. 68 arasındaki tarihlere ait olduğu halde, bu Eski Ahit metinleriyle 1008 tarihli Leningrad Kodeks Masoretik Metni arasında manayı değiştirecek bir fark yoktur.

Demek ki, Eski Ahit 'imiz ( Tevrat ve Zebur ) çok güvenilirdir. Bu “Lut Denizi Tomarları” bugün İsrail'de “Shrine of the Book” adlı bir müzede sergilenmektedir. Dileyen herkes bu tomarları görebilir.