20 Nüshaların Güvenilirliği

20. Nüshaların Güvenilirliği

Daha önce belirttiğimiz gibi Yeni Ahit 'in ( İncil 'in) binlerce eski kopyası vardır.

Bunların yazıldığı tarih ile Yeni Ahit 'in ilk yazıldığı tarih arasında geçen zaman süresi çok kısadır.

Dolayısıyla, Yeni Ahit 'in metni aynı dönemden gelen tüm diğer kitaplardan daha sağlam ve daha güvenilirdir çünkü daha çok metinleri mevcut bulunmaktadır ve bunların yazıldığı tarih, orijinallerine daha yakındır.

Kur'an 'ın mevcut olan en eski nüshasının 9.cu yüzyıla ait olması da göstermektedir ki,

İncil 'in en eski nüshaları aslına Kur'an 'dan daha yakın tarihlidir.

Günümüze kadar gelmiş olan 5.000' den fazla Yunanca el yazması da öğretiş bakımdan tam bir tutarlılık içindedir.

Tüm bu el yazmalarının içerdiği müjde ve İsa'nın Tanrı'nın Oğlu (fiziksel olarak değil, ruhsal olarak) olduğu ifadesinde hiçbir farklılık veya değişiklik yoktur.