23 Barnaba İncili Nedir?

23. Barnaba İncili Nedir?

Son yıllarda birçok Müslüman'ın iddia ettiği şey şudur:

Kur'an 'da bugünkü Hıristiyanlarca kullanılan İncil 'den değil, Barnaba İncili 'nden söz ediliyor.”

Bu ortaya atılan Barnaba İncili olayı tamamen bir sahtekârlık ürünüdür.

Barnaba İncili adı ile basılmış olan kitap incelenirse, yazarının İsa Mesih'in havarisi değil, İsrail'i hiç görmemiş birisi olduğu ortaya çıkar.

Bu kitap aslında 16. yüzyılda İtalya'da yazılmıştır ve yazarının Hıristiyanlık'tan İslamiyet'e geçmiş birisi olduğu bilinmektedir.

Barnaba İncili , Hıristiyanlığı kötülemek ve Müslümanlığı yüceltmek için İ.S. 16. yüzyılda yazılan sahte bir eserdir.

17. yüzyıla kadar, Hıristiyan olsun Müslüman olsun, hiçbir yazar bu eserden aktarma yapmamış, hatta adından bile söz etmemiştir!

Bu eserin sahteliği inkâr edilmeyecek somutlukta ispatlanmıştır.