26 Barnaba İncili'nin Kur'an ile Çelişkileri

26. Barnaba İncili'nin Kur'an ile Çelişkileri

11. Kur'an 'a göre (Kur'an: Bakara 2:29) yedi gök vardır. Oysa sahte Barnaba 'ya göre göklerin sayısı dokuzdur. (bölüm 178)

12. Kur'an 'a göre (Kur'an: Meryem 19:23) doğum sancısı Meryem'i, bir hurma dalı(nın altı)na getirdi: “Keşke dedi, bundan önce ölseydim, unutulup gitseydim!” Ama sahte Barnaba 'ya göre “Bakire (Hz. Meryem) çocuğunu sancısız doğurdu.” (bölüm 3)

13. Sahte Barnaba , kitabının 44. bölümünde Yahudi din bilginlerini Tevrat metnini tahrif etmekle suçluyor. Bu suçlama herhalde Hz. İsa'nın zamanında veya daha önce yaşayan din bilginlerine yöneltilmiştir.

Ama o zamanki din bilginlerinin Tevrat metnini değiştirdiklerini iddia eden hiçbir tarihsel kayıt bulunmamaktadır.

Kur'an da böyle bir iddiada bulunmuyor. Gerçi Yahudiler'i Tevrat'ı kasıtlı olarak yanlış yorumlamak ve yanlış aktarmakla suçluyor.

Ama daha önce de gördüğümüz gibi, İslam peygamberi kendi zamanında okunan Tevrat 'la İncil 'in hakiki olduğunu biliyordu. (2:113; 2:136; 3:3-4,;3:23; 3:84; 5:44)

Bu tür hatalar o kadar çoktur ki, tarafsız Müslümanlar Barnaba İncili 'nin 16. yüzyıla ait sahte bir eser olduğunu açıkça itiraf etmişlerdir.

Örneğin, Pakistanlı Dr. Gulam Cilani Bark, Ağustos 1975'te Lucknow şehrinde basılan “Al-Furkan” dergisinin 48. sayfasında şunları yazmıştır: “Hıristiyanlar eldeki İncil-i Barnaba 'nın hakiki olma iddiasını çürütmüşlerdir.

Buna göre eserin hakiki olma iddiası ancak Hz. Muhammed'in zamanından önce yazılmış bir kopyası ortaya çıkınca doğrulanabilir. Bu ise şimdiye kadar mümkün olmamıştır.”

Barnaba İncili 'nin sahte olduğunu kabul eden başka Müslüman bilginler vardır. (Abbas Mahmud el-Akkad, “News Bulletin of the Near Christian Council” Paskalya 1961, sayfa 9-11; Süleyman Şahid, İslam dergisi “İmpact”, Londra, 1 Ocak 1974; Prof. E.R. Hambye “İslam and the Modern Age,” New Delhi, Hindistan, Mayıs 1975; Prof. Muhammed Yahya el-Haşimi “Etudes Arabes” no. 48; vs.)

Kitabımızın bu bölümündeki bilgiler İncil-i Barnaba , Bilimsel Bir Araştırma adlı kitaptan (R. Benson, İstanbul (P.K. 107 Kızıltoprak-Kadıköy): Zafer Matbaası, 1985) özetlenmiştir.

Eğer Barnaba İncili hakkında daha geniş bir araştırma yapmayı arzu ederseniz bu kitabı okumanızı tavsiye ederiz