12. Peygamber Yazıları 1

PEYGAMBER YAZILARI

 


Peygamber yazıları, Tanrı'nın görevlendirdiği peygamberlerin adlarıyla anılan 16 kitapçıktan oluşur. Bu peygamberler sırasıyla İşaya (Yeşaya), Yeremya, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Tsefanya, Haggay, Zekarya, Malaki'dir.

Peygamberlerin asıl görevleri Tanrı'ya itaat etmemekte direnen halkı uyarmak, onları işledikleri günahlardan dönmedikçe başlarına gelecek Tanrı'nın yargısından haberdar etmekti. Halk, Tanrı'yla olan ilişkisini kesmiş, O'na tapınmayı bırakmış, kendilerine yaptıkları iyilikleri unutmuş ve günah içerisinde yaşarken Tanrı, peygamberler göndererek kendilerini üzerlerine gelecek olan yargı konusunda uyararak tövbeye çağırır.

"Halkım iki kötülük işledi; Beni, diri su kaynağını bıraktılar da
kendilerine sarnıçlar, su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar."
(Yeremya 2:13)

"Halkım sırtını bana çevirmeye azimli!"…
Ey İsrail, Allahın Rab'be dön; çünkü kendi fesadınla yıkıldın."
(Hoşea 14:1)

"Her şeye egemen RAB 'Bana dönün, ben de size dönerim' diyor." (Zekeriya 1:3)