15. Antlaşma'ya Giriş (İncil)

YENİ ANTLAŞMA'YA GİRİŞ

 


Yeni Antlaşma, İncil (Müjde) olarak da bilinen bu bölüm, 4 müjde kitapçığı, 21 mektup ve Esinleme'den oluşur. Kitapçıklar öncelikle İsa Mesih'in doğumu, yaşamı, öğretişleri ve çarmıha gerilmesiyle ondan sonra olan olayların anlatıldığı dört müjde kitapçığıyla başlar. İsa Mesih'in ölümünden sonra elçilerinin yaptıkları ve müjdenin yayılma sürecini anlatan Elçilerin İşleri kitapçığıyla sürer. Yeni Antlaşma, bu kitapçıkların ardından Elçilerin çeşitli topluluk ve insanlara yazdıkları mektuplar ve Elçi Yuhanna'ya Tanrı tarafından gelen Esinleme (Vahiy) kitapçığıyla son bulur.

Aslında İncil bir kitabın adı değildir. Dünyanın tek kurtarıcısı olan İsa Mesih hakkında çok önemli bir mesajdır. İsa'nın kendisi Müjdedir.

İncil, Tanrı'nın Eski Antlaşma'da vaat ettiği Kurtarıcı Mesih'in artık dünyaya gelmiş olduğunu bildirmekle başlar. Öncüsü olan Yahya, İsa'yı halka şöyle tanıttı:

"Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce
şöyle dedi: 'İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı
Kuzusu!'" (Yuhanna 1:29)

Tanrı bu bildiriyi insanlara ulaştırmak için dört kişiyi görevlendirmiştir. Aynı bildiriyi dört yazar farklı bakış açılarından, ancak bir bütünün birbirlerini tamamlayan parçaları olarak kaleme almışlardır.