17. Markos

Markos

 


Markos kitapçığında Mesih İsa, Tanrı'nın Hizmetkârı olarak açıklanır. Odak noktası O'nun hizmetidir. Kitapçığı açarız ve hemen hemen hiç bir giriş olmadan kendimizi hemen İsa Mesih'in hizmetinin başlangıcında buluruz. O'nun körlerin gözlerini açması, kötürümleri yürütmesi, cüzamlıları temiz kılması, sağırları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi ve müjdeyi yoksullara duyurması ayrıntılı bir şekilde işlenen konulardır. İsa Mesih insanlara hizmet etmek için gönderilen sabırlı bir hizmetkâr, aynı zamanda diğerleri için canını veren Kurbandır.

"Aranızda büyük olmak isteyen, diğerlerinin hizmetkârı olsun.
Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun. Çünkü
İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeyeve canını
birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi."(Markos 10:43-45)