18. Luka

Luka

 


Luka, İsa'yı insanların dostu olan Adem oğlu İsa Mesih' olarak tanıtıyor. Luka kitabı, İsa'nın insanlığını vurgular. İsa burada öncelikle İbrahim oğlu ya da Davut oğlu değil, Adem oğlu ya da İnsanoğludur. Sadece belirli bir krallıkla arasında bir bağ olmakla kalmaz aynı zamanda Adem'in bütün evlatlarıyla da arasında bir bağ vardır.

Kitapçıkta, Tanrı'nın merhametinin ve kurtarış müjdesinin, İsrail'i olduğu gibi bütün ulusları kapsadığını görüyoruz. İsa'nın doğuşunu duyuran melek, çobanlara, "Size tüm insanlığı ilgilendiren çok sevindirici Haber'i müjdeliyorum"diyor. (Luka 2:10)

"Rab'bin Ruhu benim üzerimdedir. Çünkü O beni,
Müjde'yi yoksullara iletmek için meshetti.
Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,
körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için,
ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak için,
Rab'bin lütuf yılını ilan etmek için
beni gönderdi." (Luka 4:18-19)