19. Yuhanna

Yuhanna

 


Yuhanna, İsa'yı "Göklerden gelen Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih" olarak resmeder. Kitap, insanları sıradan insansal kavramların çok yukarılarına taşıyarak yazarın Mesih'in diğerlerinden çok farklı bir yanıyla ilgilendiğini açık bir şekilde yansıtır. Burada Mesih'i Tanrı'nın ezeli Oğlu ve Sözü, Tanrı'nın özünden doğan Tanrı, Babayla ve Kutsal Ruh'la yücelik ve gerçek dolu olan olarak tanırız.

Yuhanna'nın tanıklığı Beytlehem'de değil, dünya kurulmadan önceki zamanı ele alarak başlar, "Başlangıçta Söz vardı." Bu Söz (Mesih), "Tanrı idi" ve "başlangıçta Tanrı ile beraberdi" sonra da "insan olup aramızda yaşadı." (Yuhanna 1:1,2,14)

Bu kitapçıkta çok alçakgönüllü bir yaşamı olduğu halde, kendisi hakkında söylediği sözler Mesih İsa'nın yüceliğini açık bir şekilde ifade eder:

"Yaşam ekmeği ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz." (Yuhanna 6:35)

"Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur." (Yuhanna 8:12)

"Kapı ben'im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur."
(Yuhanna 10:9)

"Diriliş ve yaşam ben'im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır." (Yuhanna11:25)

"Yol, gerçek ve yaşam ben'im. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez." (Yuhanna 14:6)