25. Esinleme (Vahiye)

Esinleme (Vahiy)

Esinleme kitapçığı Tanrı'nın Elçi Yuhanna'ya gösterdiği görümlerden oluşur. Kitap ilk yüzyılda yaygın olan sembollerle süslü bir yazım türü olan "apokaliptiktir". Esinleme kitapçığı aracılığıyla Tanrı, İsa'nın ikinci kez gelişine dek öğrencilerine başlarına ne gibi sıkıntıların gelebileceğini ve ümitlerini tümüyle İsa'nın görünmesiyle onlara sağlanacak olan lütfa bağlamaları için seslenir. Özellikle İsa'nın geleceği gün yaklaştıkça ortaya çıkacak olan belirtiler ve yasa tanımaz adam olarak tanımlanan (Mesih Karşıtı) dünya lideri açıklanır.

Ama bu kitapçık en çok İsa'nın büyük görkemi içinde dünyayı yargılamak ve Tanrı'nın Egemenliğini kurmak için gelişini anlatarak imanlılara teşvik ve dayanma gücü verir. Tanrı'nın her insan için dileği kitapçıktaki şu ayetlerde açıkça ifade edilir.

"Ruh ve Gelin "Gel!" diyorlar. Her işiten, "Gel!" desin. Susamış olan gelsin. Dileyen yaşam suyundan karşılıksız alsın." (Esinleme 22:17)