26. Yeni Antlaşma'nın Mesajı

YENİ ANTLAŞMA'NIN MESAJI

Geçtiğimiz bölümlerde gördüğümüz gibi, günahı yüzünden Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmış insanlar için Tanrı'nın planı uyarınca İsa Mesih günahları bağışlatan kurban olarak çarmıhta öldü ve dirildi. Artık günahlarından tövbe edip Mesih'e iman eden herkesin günahları bağışlanır ve sonsuz yaşama kavuşur. İncil'in yani iyi haberin mesajı budur.


 

OKUMAYA DAVET

Bu çalışmada kısaca açıklamaya çalıştığımız Kutsal Kitap'ın tümünü anlatmaya imkân yoktur. Bunu ancak sizler Kutsal Kitap'ı okuyarak yapabilirsiniz.
Bizlerin sizlerden ricası en azından İncil denilen Yeni Antlaşma'yı bir kere Tanrı'nın sizi aydınlatmasını içten isteyerek okumanızdır.

"Gerçeği bileceksiniz ve gerçek
sizi özgür kılacak"
(Yuhanna 8:31-32)