DERS 1 Tanrı Ve Kutsal Kitap!!!

A . Tanrı Kutsal Kitap'ta Kendini Nasıl Tanıtıyor?

Tanrı, Sözünde Kendini Nasıl Tanıtıyor Bakalım!

- İnsanı ve Her Şeyi Yaratan - Yaratiliş 1:1 & 27

- Ben Benim! - Çıkış 3:14

- Birdir – Efes 4:6

- Tanrı Ruh'tur - Yuhanna 4:24

- Göklerdeki Baba, Kutsal - Matta 6:9

- Kurtuluşumuz, kayamız, sığınağımız, kudretimiz, görkemimiz - Mezmur 62:6-7, 11

- Adil, Lütufkar - Mezmur 33:5

- İşitebilen, Korkulacak, Afeden - Mezmur 130

- Sevgi - 1.Yuhanna 4:16

- Kötülükle Ayartılmaz ve Ayartmaz –Yakup1:13

- Kader Tanrı'sı değildir ve bize seçme hakkı tanır, Matta 23:37 (Yeşu24:15)

- Ve sonuçta Tanrı İyidir - Mezmur 135:3 ve 19:17

B . Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil; Eski ve Yeni Ahit ) Nedir?

O'nu Yaşamımızın el Kitabı olarak alabilir miyiz?

1. Tanrı Esinidir!

2. Timoteus 3:16 2. Petrus 1:21 2. Kırallar 17.13

2. Yüreğe İşlenmelidir! (yani anlayabilmeli ve uygulamalıyız)

Mezmur 119:11 Mezmur 1:1-3

Koleseliler 3:16 Yuhanna 14:23

3. Değişmez, Değiştirilemez, Sonsuz ve Güvenilirdir:

Matta 5:18 Mezmur 119:89

Luka 21:33 Mezmur 19:7

Süleyman'ın meselleri 30:5-6

(Kutsal Kitap'ın değişmemiş olması hakkında daha geniş paylaşın.

“Tanrı bazı kitaplarını korumada kadir, bazılarını korumada kadir değildir demek mantıksızdır.)

 

Kutsal Yazılar bilgimizi arttırmak için değil,

hayatımızı değiştirmek için verilmiştir!

Sonuç:

Tanrı'ya ve Kutsal Kitab'ına tutumumuz ne olmalı?

Tanrı'nın arzusu ne?

Tesniye 6:4-7

Mezmur19: 7-14