DERS 3 İsa Mesih Kimdir?

A. İncil'in dışında İsa'ya tanıklıklar :

O gerçekten bu dünyada yaşadı!

i) Tacitus Romalı Tarihçiler

ii) Suetonius

iii) J osephus - Yahudi tarihçisi

B . İncil'deki kanıtlar

 

O tamamıyla insandı:

Yorgun ve açtı: Yuhanna 4 : 6

Kızgınlık, sevgi, mutsuzluk gibi duyguları vardı: Markos 3:5 , Luka 19:41

Öğrenme, çalışma, denenme gibi tecrübeler yaşadı: Luka 4:1-2

Bu nedenle bizi her bakımdan anlıyor! İbraniler 4:15

Bir peygamberden öte mi?

1. Kendi için söyledikler:

Yol, gerçek ve yaşam Ben'im... Yuhanna 14:6

‘Ben dünyanın ışığıyım.' Yuhanna 8:12

‘Ben ve baba biriz.' Yuhanna 10:30

Günahlarımızı affetmek için sahip olduğu yetki Markos 2:5

Yargılama için yetkisi M atta 25:31,32

2. Söylediklerini destekleyen kanıtlar:

Olağanüstü doğumu – Peygamberlikler İşaya 9:6

Meleğin Meryem'e olan sözleri Luka 1:35

Günahsızlığı İbraniler 4:15

Olağanüstü işleri ve sözleri:

Güçlü öğretisi Matta 5:43-48

Hastalık üzerindeki gücü Matta 4: 2 4

Şeytan üzerindeki gücü Luka 4:33-35

Doğa üzerindeki gücü Luka 8:23-25

Ölüm üzerindeki gücü Luka 7.12-15

Olağanüstü ölümü Matta 27:50-54

Olağanüstü dirilişi Yuhanna 20:24-31

O Kim?

“O zaman önümüzde ürkütücü bir seçim var. Bahsettiğimiz adam ya kendi için söylediğidir, yada tam bir deli, hatta ondan daha kötü bir şeydir. Bana göre onun bir deli, yahut zalim bir adam olmadığı apaçıktır. Ve ne kadar imkansız ve ürkütücü gözükse de, ben O'nun Tanrı olduğu görüşüne katılmak zorundayım. Tanrı düşmanın kalesi olan dünyaya insan biçiminde indi.”

C:S Lewis (meşhur bir 20. yy. İngiliz yazarı ve düşünürü)

 

O Kim? Yuhanna 1:1-4 ve 14'ü okuyunuz

 

Gelecek hafta İsa'nın neden dünyaya geldiğine bakacağı z.