DERS 4 İsanın Ölümü ve Dirilişinin Nedeni!

İbraniler 9:22'yi okuyun.

Kanın dökülmesi yani kurban ne anlama geliyor ?

 

Ya daha detaylı anlatın.

Kusursuz bir kurbanlık hayvan seçilirdi.

Tapınağa götürülürdü.

Kişi elini hayvanın başına koyardı.

Bu o kişinin günahlarının hayvana geçmesini sembolize ederdi.

Hayvan öldürülürdü ve kanı akıtılırdı.

Kurban bu kişinin günahları için ölürdü.

Sonuç olarak o kişi bağışlanırdı.

Yuhanna 1:29'u iki kere yavaşca okuyun.

Tanrı'yla olan konumlarını hatırlatmak için ders 2'nin şemasını kullanın.

“Doğru olan bir kimse yok, bir kişi bile yoktur.” (Rom 3:10)

“Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Rom 3:23)

İsa bizim için neler yaptı?

1. İsa bizim cezamızı çekti. Bizim ölümümüz yerine O öldü. (Romalılar 5:6-8)

2. Tanrı ve bizim aramızdaki duvarları yıktı. Tanrı bizim Babamız, biz de O'nun

çocuklarıyız. (Yuhanna 1:12-13)

3. Bizi akladı ve günahlarımız bağışlandı. (Titus 3:4-7)

4. Bize Kutsal Ruh'unu gönderdi. (Titus 3.4-7)

5. Bizi şeytan'dan kurtardı. (Yuhanna 8:34,36)

“Tanrı'nın oğlu iblis'in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı “ (1.Yuh 3:8)

6. Sevgisi aracılığıyla insanlar arasındaki duvarları yıktı. (Efes.2:14,18; Rom 5:5)

7. Dirilişi aracılığıyla ölüm üzerinde zafer kazandı. (1.Korintliler 15.54-57)

“Ölüm yok edildi. Zaferler kazanıldı ... Rabbimiz İsaMesih'in aracılığıyla bizi zafere ulaştıran O'dur.”

8. Bize diri bir ümit verdi, biz de dirileceğiz. (1.Petrus 1:3-4)

9. İsa Kral olarak dönecek ve yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü yaratacak. (Esinleme 21:3-4)

Bu insan olarak kendimizi içinde bulunduğumuz ikileme (günah ve çıkmazı) Tanrı'nın harika ve kesin yanıtıdır.

 

İşaya 53:3-6 okuyun.

Kurtuluşumuz Tanrının sevgisinin lütfudur, kendi işlerimiz ve sevaplarımızla kazanılmış değildir

İyi de bu dünyada bizim için bütün bunların anlamı ne? Gelecek derste!