DERS 5 Din Değil, Yeni Yürek!

Yuhanna 3:1-6'yı okuyun.

 

Tanrı İsa aracılığıyla bize yeni bir başlangıç vermek istiyor: Kutsal Ruh ile yeniden doğuş.

Tanrı'nın gücü ile yeni bir yaşam!

“Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan doğan ruhtur.” Yuhanna 3:6

Sunulan bir kıyafet değişimi – yeni bir din ya da felsefe değildir, fakat yeni bir yürektir.

Bu yeni yürek içimize tövbe ve iman ile içimize verilen Kutsal Ruh sayesindedir.

 

Kutsal Ruh Kimdir? Yuhanna 14:15-18'i ve 1.Korintliler 2:10-13'ü okuyun.

Kutsal Ruh, dünyada ve evrende çalılşan Tanrı'nın Ruh'udur.

1. Kutsal Ruh hayatlarımızda ne yapmak istiyor? Galatyalılar 5:22-23'yi okuyun.

Bizim içimizde çalışmak istiyor, öyleki daha fazla sevgiye, sevince, sabıra vs. sahip olan insanlar olalım. Bizim İsa'nın tutumuna daha fazla sahip olmamızı istiyor.(Filipliler 2:1-2,5)

Bu yüreklerimizde hayat boyu gerçekleşen ve gelişen bir süreçtir. Düşünme biçimimizi, konuşmamızı, davranışımızı, ilişkilerimizi etkiler.

Yuhanna 14:26'yı okuyun.

 

2. Bize değişebilme gücünü veriyor. Elçilerin İşleri 1:8

“Günahlı benliğimize karşı, Şeytan'a karşı ve korkuya karşı güç verir. Çünkü içinizdeki Ruh dünyadakinden üstündür.” 1.Yuhanna 4:4

 

Bizim sorumluluğumuz ne ?

 

Efesliler 4:17-32'yi dikkatle ve sindirerek okuyun.

Tüm bunlar Tanrı'nın gücü, Kutal Ruh'un bizim içimizde çalışmasıyla gerçekleşcektir

 

Önemli Not : Efesliler 2:8-10'u okuyun.

 

Kurtuluş, İsa'nın aracılığıyla aldığımız bir armağandır. Kurtuluşu iyi işler yaparak kazanamayız

Tanrı'nın sevgisi ve merhametinin lütfu ile kurtulduk.

 

Ancak Tanrı'dan kurtuluş aldığımız zaman O, bize verdiği Kutsal Ruh'u ile O'nun yüceliği için iyi işler yapabilme istek ve gücünü veriyor.