DERS 6 Senin Tanrın Kim?

Sizce dünyadaki kötülüğün kaynağı nedir? Koleseliler 1:13-14'ü okuyun!-

Bu dünyada iki egemenlik vardır:

Karanlığın egemenliği, yani Şeytan'ınki ve İsa'nın egemenliği!

Bunlar politik, ekonomik yada sosyal sistemler değildir.

Yüreklerimizin bağlılığı üzerine kurulmuş egemenliklerdir.

Bizim hayatlarımızın Kral'ı ve Tanrı'sı kimdir?

Şeytan Kimdir ?

 

“Tanrı'ya isyan eden düşmüş bir melek” Kendimi Yüce Allah gibi edeceğim. (İşaya 14:13-14)

Dünyaya hakimdir. (Luka 4:6)

Amaçları ‘Çalmak, öldürmek ve yok etmek'tir. (Yuhanna 10:10, İbraniler 2:14)

Bir katildir ve yalanın babasıdır. (Yuhanna 8:44)

Tüm kötülüğün kaynağıdır. (1.Yuhanna 3.8)

Gerçek ve doğru Tanrı Kimdir? Filipliler 2:5-11'i dikkatle okuyun!

Gerçek Tanrı Kimdir ?

Ölümü ve dirilişi sayesinde şeytanı ve ölünmü yendi. (İbraniler 2:14,15, 1.Yuhanna 3:8)

Karanlığın güçlerinin silahlarını aldı. (Koleseliler 2:15)

Gökte ve yerde tüm yetki O'na verildi. (Matta 28:18)

İsa bu dünyaya Rab'lerin Rab'bi olarak Dönecektir!

Çocuklarını yanına almak için Rab olarak gelecek. (1.Selanikliler 4:16-18)

Şeytan sonsuza dek yok edilecek. (Vahiy 20:10)

İsa tüm insanları yargılayacak. (Elçilerin işleri 17:31, Vahiy 20:11-12)

Yeni bir gökyüzü ve yeryüzü yaratacak. Vahiy 21:1,3,4)

Seçim önümüzde –Yaşam yada ölüm !

Senin Tanrın Kim? 2.Petrus 3:8-11,12'yı ve Yeşu 24:15'yi okuyun!