DERS 7 Bu Yeni Yaşam Nasıl Başlar?

Yeni Yaşam … Tanrı'nın İsa aracılığıyla verdiği bir sevgi armağanıdır . (Efesliler 2:8,9)

Tanrı'yı tanımaya başlamak, O'nunla barışmayla başlar! - Yuhanna 17:3

Tanrı'nın Sözüne ve amaçlarına güvenin! (iman edin)

O'na ve bağışlamasına ihtiyacınızın olduğunu kabul edin.

O sizin cezanızı çekti.

Sizin ölümünüze öldü.

Sadece O sizi bağışlayabilir.

Doğru bir şekilde yaşama gücünü sadece O verebilir. (Romalılar 6:23)

Güvenini (imanını) harekete geçirin!

Tövbe edin! – O'na eski yollarından dönmek istediğinizi söyleyin!

O'ndan bağışlanmayı isteyin .

O'nun yolunda yürümek için O'nun gücünü ve Kutsal Ruh'u isteyin .

Sizi sevdiği ve bağışladığı ve Kutsal Ruh aracılığıyla olan yeni hatatınız ve güç için O'na teşekkür edin.

Yüreğinizi ve isteğinizi Tanrı'yla yürümeye adayın. (Koloseliler 2:6,7)

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta!

Eğer siz Tanrı'dan merhamet ve bağışlama istiyorsanız o zaman siz de insanlara karşı merhametli ve bağışlayıcı olun.

Size karşı yanlış davrananları affetmelisiniz. (Matta 6:14,15)

Vaftiz olmak nedir?

Elçilerin İşleri 2:38'i ve Markos 16:16'yı okuyun.

Vaftiz olmak yeni hayatımızın başlangıç adımlarından biridir.

`Vaftiz' kelimesi gömme, batma anlamına gelir. Örneğın, bir geminin batması.

İçimizdeki eski hayatımızı bırakıp İsa'daki yeni hayatımızın başlangıcının dışsal bir simgesidir.

Suya batırılma = eski hayatın gömülmesi

Sudan çıkma = yeni hayatın başlangıcı. (Romalılar 6:4)

2.Korintliler 5:7'yi dikkatle okuyun.