DERS 8 Ya Kilise?

Sizce kilise nedir?

 

`Kilise' kelimesi (ekklesia) `çağrılmış olanlar' anlamına gelir. 1.Korintiler 1:1-3

 

Kilise bir bina değil, yeni insan topluluğudur.

1.Petrus 2:9-10'u okuyun.

Bir bölgede oturan insanların toplanması.

Uluslararası bir topluluk.

 

Kilise Tanrı'nın Ailesidir. Efesliler 2:19

Tanrı bizim Babamızdır.

Bizler kardeşiz.

İlişkiler çok önemlidir.

 

Kilise Mesih'in bedenidir. Koloseliler 1:18

İsa baştır, önderdir.

Biz onu bütün dünyada temsil ediyoruz.

Biz O'na ve başkalarına dayanıyoruz. 1.Korintiler 12:27-28

 

Kilise Yaşayan Taşlardan oluşan bir topluluğudur. 1.Petrus 2:5, Efes 2:19-22

Biz oluşmayı bekleyen yaşayan taşlarız.

Tanrı bizim içimizde yaşamak istiyor.

 

Kilisenin yaşamıyla ilgili bazı noktalar:

Tapınma, dua, öğretiş ve paylaşım aracılğıyla Tanrı'yla ve başka insanlarla paylaşımı olur.

Rab'bi kutlayarak İsa'nın ölümünü hatırlar.

Önderlik ve sorumluluğu. 1.Timoteyus 3:2-3,8-9 Markos 10:42-45

 

Kilise Tanrı'nın sevgisinin gösterildiği bir topluluk olmalı!

1.Korintiler 13'ü okuyun.