4

4

O BİZİM YERİMİZE ÖLDÜ

 

İsa Mesih insanın günahını ortadan kaldırmak için Tanrı'nın sağladığı tek çaredir. Ancak O'nun ile Tanrı'nın sevgisini ve yaşamımız için olan planını bilebilir ve uygulayabiliriz.

İsa Mesih'in Doğumu;

İsa Mesih yaradılış sonrası insanlık tarihinde babasız olarak dünyaya gelen tek kişidir. Meryem'e hiçbir erkek eli değmemişken Tanrı'nın Ruhu, sözünü ona bırakmıştır.

İşte Tanrı Sözü peygamberler aracılığı ile açıklanırken bu kez bütün insanlığı kurtarmak için bir insan bedeninde diri olarak Dünya'ya gelmiştir. İşte bu nedenle Tanrı'nın Işığı, Ruhu ve Sözü olan İsa Mesih ruhsalanlamda Tanrı Oğlu olarak isimlendirilmiştir.

    "Meryem meleğe, "Bu nasıl olur, ben erkeğe varmadım ki?" dedi. Melek ona şöyle dedi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın gücü senin üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana Kutsal Tanrı Oğlu denecek." (Luka 1:34-35)

KURBAN KUZUSU

Hz. İbrahim Tanrı'ya olan sevgisi ve sözünden ötürü biricik oğlunu kurban ediyordu. Bu ileride İSA MESİH'in bizim için yapacaklarının öğretilmeye
başlanması demekti. Yüce Tanrımız, bütün insanlığı günah yükü altından kurtarmak için kendi sözü İSA MESİH'i bize önceden bildirdiği gibi kurban
kuzusu olarak sunmuştur. Böylelikle bize olan kurtanış sözünü yerine getirmiştir.

    "Hz.Yahya ertesi gün, İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. 'İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!' " (Yuhanna 1:29)

"Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü." (Romalılar: 5:8)

ÖLÜMDEN DİRİLDİ
    "Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca dirildi. Kifas'a ve Onikilere göründü." (1. Korintliler 15:3-6)
TANRl'YA GİDEN YOL
    "İsa ona "YOL, GERÇEK ve YAŞAM ben'im dedi." (Yuhanna 14:6)

"Çünkü Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi, öyle ki O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun." (Yuhanna 3:16)

YALNIZ BU ÜÇ KURALI BİLMEK YETMİYOR...