5

5
İSA MESİH'İ RABBİMİZ VE KURTARICIMIZ OLARAK KABUL ETMELİYİZ.
BUNDAN SONRA TANRI'NIN SEVGİSİNİ VE YAŞAMIMIZ İÇİN GEREKLİ OLAN PLANINI
BİLEBİLİR VE UYGULAYABİLİRİZ.

 

İSA MESİH'İ KABUL ETMELİYİZ

"Ancak Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi." (Yuhanna 1:12)

İSA MESİH'İ İMAN YOLUYLA KABUL EDERİZ.

"İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir."
(Efesliler 2:8-9)

İsa Mesih'i yaşamımıza aldığımızda yeniden doğarız.
(Yuhanna 3:1-8)

İSA MESİH'İ KİŞİSEL OLARAK ÇAĞIRMALlYIZ.

İsa şöyle diyor: "İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim."

İsa'yı kabul etmemiz demek; Kendi benliğimizden Tanrı'ya dönmemiz (tövbe) ve yaşamımıza girerek günahlarımızı bağışlaması ve bizi kendi istediği gibi bir kişi yapması konusunda tam olarak İsa'ya güvenmemiz demektir.

Mantık yolu ile Mesih'in Tanrı'nın diri sözü olduğunu, günahlarımız için öldüğünü kabul etmek yeterli değildir. Duygularımızla da O'nu kabul etmemizin bir anlamı yoktur.İSA MESIH'i ancak istemimizin bir eylemi olan iman yoluyla kabul etmeliyiz


ŞEKİLDEKİ İKİ DAİRE,
İKİ AYRI YAŞAMI SİMGELEMEKTEDİR

 

BEDENDEKİ YAŞAM

B- Benlik yaşam tahtında
M- Mesih yaşamın dışında.
• - Bütün ilgi alanları benlikçe
yönlendirildiğinden bir
karmaşa var.

MESİH'TEKİ YAŞAM

M- Mesih yaşam tahtında.
B- Benlik tamamen Tanrı Sözü
olan Mesih'e boyun eğmiş.
• - Bütün ilgi alanları Mesih'e
yöneldiği için kişinin
yaşamında Tanrı planı
doğrultusunda bir düzen
görülüyor.

Hangi daire yaşamınızı en güzel biçimde tanımlıyor?

Hangi dairenin yaşamınızı tanımlamasını istersiniz?

Bundan sonraki bölüm
İsa Mesih'i nasıl kabul edeceğinizi açıklıyor...